Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Lutje per mbrojtje nga semundjet

Lutje per mbrojtje nga semundjet

Lutje per mbrojtje nga semundjet

“Allahu im, ma mbroj trupin tim nga sëmundjet.
Allahu im, ma mbroj dëgjimin tim nga sëmundjet.
Allahu im, ma mbroj shikimin tim nga sëmundjet.
S’ka Zot tjetër përveç Teje”.

Transmeton Ebu Davudi

“All-llahu im, kërkoj mbrojtje prej Teje nga çmenduria, lebra (elefantijazis), gërbulja dhe sëmundjet e këqija”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: