Saturday, March 6, 2021
Home > Uncategorized > Për 24 orë në trupin tuaj…!?

Për 24 orë në trupin tuaj…!?

Për 24 orë në trupin tuaj…!?
Kapakët e syve do levizin – 23. 040 herë

Zemra do rrahë – 100. 000 herë

Mushkëritë do frymëkëmbejnë ajrin – 23. 000 herë

Veshkat do filtrojnë – 1. 500 litra gjak

Lukthi do prodhojë – 2 litra thartësirë

” Po edhe në veten tuaj (ka argument). A nuk po e shihni ?”
( Kur’an, Dharijat, 21)
Allahu i Lartësuar thotë duke na përkujtuar vazhdimisht:
“A nuk menduan ata në veten e tyre…” (Kur’an, Rrum, 8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: