Saturday, March 6, 2021
Home > Uncategorized > Më pëlqyen këto fjalë, për to u hapën dyert e qiellit

Më pëlqyen këto fjalë, për to u hapën dyert e qiellit

Pejgamberi dëgjoi njërin duke thënë:
‘Allahu ekber kebira, uel hamdulil-lahi kethira ue subhanallahi bukreten ue esila’
(Allahu është më i Madhi, e përmendi me madhërim, lavd-falënderimet e shumta Atij i takojnë, qoftë i madhëruar e i shenjtëruar mëngjes e mbrëmje),
Dhe tha: “më pëlqyen këto fjalë, për to u hapën dyert e qiellit”.

Shënon Muslimi
Përktheu nga gjuha arabe: Agim Bekiri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: