Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Njeriu që di të qeshë me gjithë zemër, di t’i shërojë edhe sëmundjet e zemres

Njeriu që di të qeshë me gjithë zemër, di t’i shërojë edhe sëmundjet e zemres

Njeriu që di të qeshë me gjithë zemër, di t’i shërojë edhe sëmundjet e zemres.
*Njeriu është qetësi e plotë dhe dashuri e pastër.

*Njeriu është mençuri e thellë dhe e vërtetë e lartë.

*Njeriu është edhe besim, edhe dyshim.

*Njeriu është edhe mirësi, edhe mëshirë.

*Njeriu është edhe paqe, edhe gëzim.

*Njeriu është edhe dritë, edhe mirëkuptim.

*Njeriu është edhe falje, edhe durim.

*Njeriu është edhe fuqi, edhe trimëri.

*Njeriu është edhe rrugë, edhe udhëtar.

*Njeriu është edhe ndihmës në fatkeqësi, edhe ngushëllues në pikëllim.

*Njeriu është edhe histori, edhe ardhmëri.

*Njeriu është edhe nxënës, edhe mësues.

*Njeriu është edhe ndërtues në vetëbesim, edhe shërues në lëndim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: