Wednesday, March 3, 2021
Home > Uncategorized > Kujt i jepen tri gjëra, i është dhënë risku më i mirë i dynjasë dhe i ahiretit

Kujt i jepen tri gjëra, i është dhënë risku më i mirë i dynjasë dhe i ahiretit

Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: “Kujt i jepen tri gjëra, i është dhënë risku më i mirë i dynjasë dhe i ahiretit: Ai që është i kënaqur me kaderin, ai që duron në fatkeqësi dhe ai që lutet në rehati.”
Ibn Abasi, ka thënë: “Gjynahet e nxijnë fytyrën, e errësojnë zemrën, e plogështojnë trupin, bëjnë që të të urrejnë njerëzit dhe të pakësojnë riskun. Kurse veprat e mira të zbardhin fytyrën, të ndriçojnë zemrën, të japin forcë fizike dhe të shtojnë riskun.”
Shafiu thotë: “Ruhuni që të mos ju mallkojnë zemrat e besimtarëve pa e ndier!”
“Po si ndodh që të mallkojnë zemrat e besimtarëve pa e ndier? e pyeti dikush. Atëherë ai u përgjigj: “Vepron ndonjë gjynah dhe Allahu i Madhëruar të bën të urryer në mesin e besimtarëve.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: