Wednesday, March 3, 2021
Home > Uncategorized > Shtatë herë ulliri dhe një herë fiku në Kuran

Shtatë herë ulliri dhe një herë fiku në Kuran

“Pasha fikun dhe ullirin”!

Ky është ajeti i parë i sures “Tin”.
“Pse pikërisht fiku dhe ulliri?Përveç dobive të panumërta të tyre,shkencëtarët kanë zbuluar kohët e fundit diçka shumë interesante që gjendet në përzirjen e tyre.Truri i njeriut prodhon një lëndë të quajtur “mitaloitonid” dhe koha më intenzive e prodhimit është mosha 15-35 vjeç.

Për sa kohë truri e prodhon këtë substancë,njeriu është i fortë,i ri dhe energjik.Një grup shkencëtarësh japonezë arritën ta gjejnë këtë substancë vetëm te fiku dhe ulliri,por nuk po e zbulonin dot se në ç’raport.Për këtë i ndihmoi konstatimi i një profesori për bimët mjekësore në Universitetin e Ezherit në Kajro.
All-llahu e ka përmendur shtatë herë ullirin dhe një herë fikun në Kuran.
Shkencëtarët e provuan bashkimin në raportin 1/7.
Përveç suksesit në eksperiment,kjo bëri që drejtuesi dhe një pjesë e ekipit të pranonin Fenë Islame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: