Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Dieta profetike më e mire – duke ndarë një të tretën e lukthit për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën për ajër

Dieta profetike më e mire – duke ndarë një të tretën e lukthit për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën për ajër

Këshilla:

Buhariu dhe Muslimi kanë shënuar që i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., nuk ka ngrënë asnjëherë dy lloj ushqimesh në një shujtë. Për të treguar dietën e shëndoshë (rezervimi i shëndoshë ndaj ushqimit) dhe zvogëlimin (e ushqimit), i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., mendonte se njeriu duhet të mësohet të hajë normalisht (mesatarisht), duke ndarë një të tretën e lukthit për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën për ajër.

Kjo maturi ndaj ushqimit shkakton lehtësimin e sëmundjes dhe ia bën të mundur trupit që ta eleminojë atë. Shumica e mjekëve pajtohet se të ushqyerit me ushqim adekuat (racione ushqimore) është mjekësia më e mirë për trupin e shëndoshë. Mjekët pajtohen gjithashtu që kurdoherë ilaçi i thjeshtë mund të rezultojë me shërim, prandaj ilaçet e përbëra duhet të lihen anash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: