Sunday, March 7, 2021
Home > Uncategorized > Duaja më e mirë për të mbrojtur nga shejtani – Nje dua e vecante per tu ruajtur nga djalli i mallkuar

Duaja më e mirë për të mbrojtur nga shejtani – Nje dua e vecante per tu ruajtur nga djalli i mallkuar

Duaja qe te mbron nga shejtani (iblisi)i mallkum

Allahume in-neke sal-let-te aleja aduvven alimen bi ujubina jerana huve ve kabiluhu min hajthu la nerahum.
Allahume Ajis-hu min-na kema ajestehu min rahmetike, ke kan-nit-hu min-na kema kan-net-tehu min afvike, ve baid bejnena ve bejnehu kema baadte bejnehe ve bejne rahmetike ve xhen-netike, in-neke ala kul-li shejin kadir..

Ka qenë një dijetarë me Emrin Muhamed Bin Vasi i cili është lutur me një dua të veçantë për ta ruajtur Allahu nga djalli i mallkuar:
“O Zot ti na e ke dërguar neve një armik i cili na i di të metat tona, ai na sheh neve dhe fisi i tij, përderisa ne nuk e shohim atë. O Zot dëshpëro atë nga ne ashtu siç e dëshpërove atë nga mëshira jote. Humbja shpresën nga ne ashtu siç ja humbe shpresën nga falja Jote. Largo atë nga ne aq sa është ai larg faljes sate dhe xhenetit tënd. Bismilahi Rrahmani Rrahim në emër të Zotit të shtat qiejve , në emër të Zotit të Arshit të madh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: