Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > MERR MËSIME NGA AJO QË E SHEH

MERR MËSIME NGA AJO QË E SHEH

MERR MËSIME NGA AJO QË E SHEH

Mësoje nga malet qëndrueshmërinë mbi vlerat dhe moralin.

Mësoje nga deti thjeshtësinë karshi atij që është më i dobët.

Mësoje nga dita qartësinë dhe çiltërsinë.

Mësoje nga nata qetësinë dhe rehatinë.

Mësoje nga lulet bukurinë e shpirtit.

Mësoje nga kozmosi precizitetin dhe përsosmërinë.

I lartësuar është Allahu që na e përsosi këtë kozmos dhe na urdhëroi të meditojmë që ta mësojmë madhështinë e Tij!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: