Sunday, March 7, 2021
Home > Uncategorized > Dobitë që sjell lëmosha në Botën e Amshueshme, janë:

Dobitë që sjell lëmosha në Botën e Amshueshme, janë:

Dobitë që sjell lëmosha në Botën e Amshueshme, janë:

– Lëmosha e atij që ka dhënë në këtë botë do të jetë fortifikatë, e cila do ta mbron dhënësin e saj nga nxehtësia e Ditës se Llogarisë.

– E lehtëson llogarinë në Ditën e Gjykimit.

– E rëndon peshoren e veprave të mira ditën kur nuk të bën dobi askush, vec asaj që ke punuar për Allahun e Gjithfuqishëm.

– Lëmosha të ndihmon që me shpejtësi dhe lehtësim ta kalosh uren e Siratit.

– Lëmoshëdhënësi ngritet në shkallët më të larta të Xhennetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: