Wednesday, November 25, 2020
Home > Uncategorized > Muhamedi alejhi selam, ti dhe sprovat

Muhamedi alejhi selam, ti dhe sprovat

MUHAMEDI ALEJHI SELAM, TI DHE SPROVAT

A të kanë vdekur dy prindërit? I dërguari i Allahut Muhamedi alejhi selam është rritur jetim. A të ka vdekur ndonjë fëmijë? Të dërguarit të Allahut i kanë vdekur të gjithë fëmijët sa ka qenë gjallë, përveç Fatimes, Allahu qoftë i kënaqur me atë. A të ka akuzuar dikush në nderin tënd? I dërguari i Allahut është akuzuar për nderin e gruas se tij, Aishes Allahu qoftë e kënaqur me atë. A të është ngushtuar kjo botë dhe nuk ke pasë furnizimin e një dite? Në shtëpinë e të dëguarit të Allahut nuk është dhezur zjarri një muaj. A ke borxhe? Ka vdekuar i dërguari i Allahut, ndërsa mburoja e tij ishte hipotekë tek çifuti. A je kërcënuar me vdekje? I dërguari i Allahut ishte i kërcënuar nga çifutet dhe paganët. A je nënçmuar ndonjëherë nga ndokush? Të dërguarit të Allahut ia kanë vendosë zorrët e deves mbi atë. A bartë peripetitë dhe telashet e një çështje? I dërguari i Allahut ka bartur dertin e davetit dhe mesazhit. A të ka përgënjeshtruar ndokush dhe refuzuar fjalën tënde? Të dërguarin e Allahu e ka përgënjeshtruar populli i tij dhe kanë refuzuar fjalën e tij. A je akuzuar për diçka që nuk e ke vepruar? I dërguari i Allahut është akuzuar për magji dhe çmenduri. A je lodhur nga adhurimi? Të derguarit të Allahut iu janë ënjtur këmbët nga namazi i natës. Ndoshta ty të ka goditur njëra nga këto apo disa, ndërsa të dërguarin e Allahut e kanë goditur që të gjitha. Andaj duro.

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: