Monday, November 23, 2020
Home > Uncategorized > Cka të përdori në raste nervozizmi?

Cka të përdori në raste nervozizmi?

Në raste nervozizmi bëje këtë:

Hedhja e disa pikave të vajit te fares se zeze në një filxh
an me kafe qetëson sistemin nervor dhe ndihmon gjithashtu të sëmurët me kollë të keqe [kollë të thatë].

Profeti Muhamed (a.s.) gjithmonë i ka këshilluar muslimanët të kujdesen për shëndetin e tyre dhe, si një doktor i vërtetë i ka dhënë zgjidhje sëmundjeve të ndryshme. Në një hadith Profeti (a.s.) ka thënë: “Në këtë farën e zezë gjendet shërimi i çdo shqetësimi, përveç vdekjes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: