Sunday, March 7, 2021
Home > Uncategorized > Gjëja më e bukur në jetë

Gjëja më e bukur në jetë

GJËJA MË E BUKUR NË JETË?!

– Gjëja më e bukur në jetë është ta dish se Allahu është me ty në vështirësi dhe rehati.

– Gjëja më e bukur në jetë është t’i nënshtrohesh Zotit tënd, t’i biesh në sexhde dhe t’i përlotsh sytë e tu për të dhe për hir të Tij.

– Gjëja më e bukur në jetë është lutja e njerëzve për ty për hajr dhe mirësi.

– Gjëja më e bukur në jetë është të flesh si i dëmtuar e jo si dëmtues.

– Gjëja më e bukur në jetë është të japish lëmoshë për veten dhe për familjen tënde për të varfrit dhe nevojtarët.

– Gjëja më e bukur në jetë është prezenca e familjes tënde dhe e të dashurve të tu përreth teje.

– Gjëja më e bukur në jetë është që të tjerët të dojnë dhe të respektojnë.

– Gjëja më e bukur në jetë është burri i ndershëm/gruaja e ndershme, të cilin e donë apo të donë, të ndihmon apo e ndihmon në fenë dhe dynjanë tënde apo të saj.

– Gjëja më e bukur në jetë është fëmija i cili të thotë babai im apo nëna ime.

– Gjëja më e bukur në jetë është kur ti i realizon ëndrrat dhe ambiciet e tua.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: