Tuesday, November 24, 2020
Home > Uncategorized > Bëhu shoku më i mirë i burrit

Bëhu shoku më i mirë i burrit

Bashkëshorti duhet të jetë shoku, që ti do të dëshiroje ta mbaje përgjatë gjithë jetës.
Bëhu shoku më i mirë i burrit. Kjo nënkupton ndarjen e interesave, përvojave, ëndrrave, dështimeve dhe mërzitjeve. Kjo mund të nënkuptojë kuptimin e dëshirave dhe jodëshirave të burrit dhe përpjekjen për ta kënaqur atë në çdo mënyrë të mundshme. Shoku më i mirë është gjithashtu dikush që është i sigurtë për t’i besuar dhe për t’u mbështetur në të. Bashkëshorti duhet të jetë shok që njeriu dëshiron ta mbajë gjatë gjithë jetës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: