Home > 2018

3 engjujt kryesorë për jetën

Tre më të mirët dhe me pozitën më të lartë janë: Xhibrili, Mikaili dhe israfili. Ato janë përgjegjës për jetën. Xhibrili është përgjegjës për shpalljen që është jeta e zemrave dhe e shpirtërave. Mikaili është përgjegjës për shiun që është, vegjetacioni i tokës dhe i jetës së krijesave. Israfili është përgjegjës

Read More