Monday, November 23, 2020
Home > Uncategorized > Të gjithë njerëzit janë të vdekur, përveç atyre që …

Të gjithë njerëzit janë të vdekur, përveç atyre që …

Të gjithë njerëzit janë të vdekur, përveç atyre që kanë dituri.

Të gjithë ata që kanë dituri janë në gjumë, përveç atyre që diturinë e kthejnë në punë te mira.

Të gjithë ata që bëjne punë te mira janë të mashtruar, përveç atyre që janë te sinqertë.

Të gjithë ata qe janë të sinqertë, janë gjithmonë në gjendje të frikës për pranueshmërinë e veprave.

Imam Shafiu, Allahu e mëshiroftë

E huazuar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: