Tuesday, November 24, 2020
Home > Uncategorized > Kërkoj strehim te Ti nga:

Kërkoj strehim te Ti nga:

Allahu im, kërkoj strehim te Ti nga:
– pamundësia,
– përtacia,
– frika,
– uria,
– varfëria
– tradhtia,
– koprracia,
– grindja,
– dyfytyrësia,
– morali i keq
– fundosja në borxhe,
– dashaligësia e armiqve,
– çmenduria,
– pleqëria e thellë,
– dënimi i varrit,
– largimi i dhuntive Tuaja,
– keqësimin i shëndetit që ma ke dhënë,
– dënimi i papritur,
– sëmundjet e këqija,
– lodhja e udhëtimit,
– kthimi i molisur,
– prishja e gjërave pas përmirësimit të tyre,
– lutja e atij që i është bërë zullum,
– shikimi i keq në familje dhe pasuri,
– që mos të rrëzohem (e të mbytem),
– mos të më zënë gërmadhat,
– mos të fundosem,
– mos të digjem.
– mos të më devijojë shejtani duke dhënë shpirt.
– i gjithë hidhërimi Yt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: