Wednesday, November 25, 2020
Home > Uncategorized > Zbulime muslimane që ndryshuan botën

Zbulime muslimane që ndryshuan botën

Zbulime muslimane që ndryshuan botën

Algjebra –

Ky term vjen nga traktati matematikor i Persisë me emrin “Kitab al-Jabr Ëa I-Mugabala” e cila ka lindur në shekullin e 9.

E ndërtuar sipas sistemit Hindu dhe Grek, algjebra ka qenë sistemi i vetëm për numra dhe gjeometri.

/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: