Wednesday, November 25, 2020
Home > Uncategorized > Për shërimin e pagjumësisë [insomnisë]

Për shërimin e pagjumësisë [insomnisë]

Për shërimin e pagjumësisë [insomnisë]

Për shërimin e pagjumësisë [insomnisë]: “Gotës me qumësht të ëmbëlsuar me mjaltë i shtohet një lugë e kokrrës së zezë dhe pihet.”

El Buhariu thotë se fara e zezë është e nxehtë dhe e thatë në shkallën e tretë. Ebu Hurejre r.a. transmeton hadithin e mirënjohur në të cilin Pejgamberi, s.a.v.s., ka thënë: “Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes”

Allahu i Madhërishëm në Kur’anin fisnik thotë: “…dhe asaj i ishte dhënë çdo send.” (En Neml, 23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: