Wednesday, November 25, 2020
Home > Uncategorized > Si t’i mjekosh fëmijët dhe shtëpiarët

Si t’i mjekosh fëmijët dhe shtëpiarët

Si t’I mjekosh fëmijët dhe shtëpiarët

Vetë I dërguari s.a.v.s e lexonte rukjen për fëmijët dhe shtëpiarët e tij.E lexonet rukjen mbi Hasanin e Hysejnin si dhe mbi Aishen dhe Ummu Selemen.
Nëse do t’a lexosh rukjen për shtëpiarët e tu,të cilët kanë këkodhëmbje apo ndonjë sëmundje tjetër,atëherë pasoji këtë udhëzime:
1)Merr abdest edhe ai,mbi të cilin lexohet rukja
2)Fali dy rekate me familjen tënde(gruan dhe fëmijët)dhe të gjithë kërkoni shërim prej Allahut.
3)Largoj fotografit nga shtëpia dhe dëëboje qenin
4)Derisa të lexosh mbi të sëmuarin,ji I bindur se Allahu do të t’a pranoj lutjen.
5)Lexoje të njejtën rukje,që ke lexuar mbi vetveten,me atë ndryshim që në vend të fjalës e’udhu thuaj:u’idhuke apo nëse u lexon më shumë personave,thuaj:u’idhukum.
6)Lexo(rukjen)mbi mjaltë dhe u jep shtëpiarëve t’a përdorin.
/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: