Thursday, November 26, 2020
Home > Uncategorized > DUAJA PËR MBROJTJET E FËMIJËVE

DUAJA PËR MBROJTJET E FËMIJËVE

E vëndon dorën e djathtë mbi kokën e fëmijës, dhe ja lexojmë këtë lutje një herë, ose më shumë herë dhe inshAllah me lejen e Allahut do të jetë i mbrojtur, nga shejtanët dhe syri i keq.– E’udhu bi Kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.”

– (Lus Allahun, që t’ju mbrojë me fjalët e Tija të plota nga çdo shejtan, nga çdo helm dhe nga çdo sy i keq)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: